Online program Život plný barev

• 17.4. 2023 – TRVALE • Milý přátelé, tento program vznikl shrnutím naší dlouholeté spolupráce s Prasadamem a je opravdu exkluzivní tím, že se programu bude živě účastnit. Vy, co jste ho zažili, tak víte, že jeho přístup je opravdu jedinečný...

Perla

• 16. 8. 2024 – 21. 8. 2024 •  Perla Tvoření si zdravé zářivé osobnosti v souladu se všemi kvalitami i naší duší. V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu...

Mystická cesta

• 20. 11. 2024 – 24. 11. 2024 •  Mystická cesta Návrat k vědomému životu   V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu se svým božským vědomím i v každodenním...

Meditační víkend

• 29. 11. 2024 – 1. 12. 2024 • Meditační víkend Rozpomenutí se na svoji podstatu. V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu s kosmickým vědomím i v každodenním...