Mystická cesta

• 8. 8. 2023 – 13. 8. 2023 •  Návrat k vědomému životu »   V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu se svým božským vědomím i v každodenním životě. Termín online...

Meditační víkend

• 1. 12. 2023 – 3. 12. 2023 •  Rozpomenutí se na svoji podstatu »   V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu s kosmickým vědomím i v každodenním životě. Termín...