• 22.11.2023 – 26.11.2023 • 

Chandelier

naplnění tužeb našeho bytí a oslava života »

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu se Chandelierem i v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme přibližně 2 týdny po ukončení živého semináře. Termín ujasníme. Program přizpůsobíme vašim potřebám, kde součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte audio nahrávku.

V semináři Chandelier se zaměřujeme na objevování a naplňování skutečných potřeb naší duše, vědomé manifestování a oslavu života. Tento seminář vám přinese příležitost prohlédnout svého vnitřního průvodce a posunout se k autentickému prožívání vlastního života, kdy budete vědomě tvořit svůj život.

Na předchozích seminářích jsme se věnovali rozpoznávání a zkoumání struktury našeho ega, postupně se odprošťovali od jeho nadvlády a překonávali omezení, která nám bránila prožívat naplněný život. Díky tomuto procesu jsme začali „znovuobjevovat“ aspekty naší pravé esence, ochutnávat je a začleňovat zpět do našeho každodenního života.

Nyní je před námi další vzrušující krok. Na semináři Chandelier se soustředíme na naše skutečné potřeby, které vyvěrají z hlubin našeho bytí. Budeme se učit rozeznávat, zda naše touhy jsou autentickým projevem naší duše nebo jsou pouze výrazem naší osobnosti (ega). Tímto objevováním a naplňováním našich skutečných potřeb se náš život může proměnit v radostný tanec a opravdovou oslavu.

Zaměříme se také na vědomé manifestování, na to, jak vědomě tvořit svůj život z úrovně naší duše a našeho bytí. Společně objevíme sílu vlastního uvědomění a naučíme se využívat energii naší podstaty ke kreativnímu vyjádření a dosažení naplnění v radosti a pocitu vnitřní svobody.

Co mi přinese tento seminář?

Přinese vám možnost objevit a naplnit skutečné potřeby vaší duše, posunout se k vědomému manifestování a prožívat život jako radostnou oslavu. Získáte nástroje pro život naplněný autentičností, radostí a svobodou.

Na co je potřeba se zaměřit, co bývá problém?

Zaměříme se na přehnanou kontrolu, překonání nadvlády ega, strachy a bloky, které vás brzdí, a nedostatek uvědomění si skutečných potřeb.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky k aktivaci krční čakry, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Termín:  22. 11. 2023 10:00 – 26. 11. 2023 17:00

Místo: Ekofarma Bílý mrak – možnost ubytování viz: https://www.bilymrak.cz/cenik-ubytovani-a21

Lektorné: 7.700,- Kč

  Objednat seminář

  Odesláním objednávky souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla……je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.
  Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.