Otázky a odpovědi

Nejlepší je osobní zkušenost.

Navštivte krátký večerní program nebo víkendový seminář s kvalitami života.

Připravili jsme také odpovědi na vaše nejčastější dotazy.

 

 

Co mi může přinést učení Diamond Logos?

Je to učení o člověku a jeho vrozených kvalitách, dobře propracovaný a životem i odborníky odzkoušený systém, který využívá na světě mnoho terapeutů i laiků pro zkvalitnění a naplnění života. Je na každém, aby své kvality života sám svobodně a vědomě hledal a systém Diamond Logos mu v tom může pomoci. Budete ale zklamáni, pokud budete v učení Diamond Logos hledat něco jako víru, předem daná dogmata nebo nový náboženský směr. Nic z toho Diamong Logos neobsahuje.

Je pro mne kurz vhodný, když s podobným typem kurzů nemám žádné zkušenosti?

Účast na našich kurzech nevyžaduje předem žádné zkušenosti ani speciální dovednosti. Připravili jsme pro vás dobře strukturovaný a odzkoušený systém seminářů, kde vás vedeme krok za krokem k hlubšímu pochopení vlastních prožitků a rozšíření vědomí na mnoho úrovních života.

Jak si mám představit meditování? Zvládnu meditování i já?

Techniku meditování postupně zvládne každý. Je to podobné jako u jiných dovedností v běžném životě, třeba řízení auta. Naučíte se techniku pod vedením učitele a časem vyrazíte „na silnici“ sám. Nejdřív opatrně na krátkou cestu a postupně, jak přibývají zkušenosti, tak i někam dál. Využíváme při své práci různé typy meditačních technik, určitě si vyberete takovou, která bude vyhovovat právě vám.

Jak si mám představit jeden den na kurzu?

Volíme prožitkový způsob vedení seminářů, který vede k hlubšímu pochopení probíraných témat a přináší skutečné změny v praktickém životě. Ráno začínáme aktivní meditací. Po ní následuje pauza na snídani. Dopoledne prožijete vedenou meditaci. Po obědě volíme tematická praktika zaměřená na prohlubování vědomí v konkrétní oblasti a večer diskuzi a sdílení zážitků.

Co si vzít na kurz s sebou?

To, co potřebujete pro to, abyste se cítili komfortně! Pohodlné oblečení, dobrou náladu a jinak nic zvláštního. Vybíráme pro vás taková místa seminářů, abyste se cítili pohodlně, stranou venkovního ruchu a měli zajištěno pohodlí. Všechny potřebné informace vám vždy poskytneme v dostatečném předstihu před začátkem konkrétního semináře.

Kdy na kurz nejezdit?

Pokud máte pocit, že nechcete a nepotřebujete ve svém životě věci příliš měnit, chcete si udržet svá přesvědčení získaná výchovou a zkušeností, svůj současný pohled na svět a na sebe. Nevystupujeme rozhodně jako někdo, kdo ví a hodnotí, jestli děláte věci v životě dobře nebo špatně. Naše semináře jenom nabízejí možnost, jak se na sebe a svět podívat nově.

Kdy na kurz přijet?

Naše kurzy nejčastěji navštěvují dvě skupiny účastníků. Ti první řeší konkrétní životní situace a problémy v oblasti vztahů, zdraví nebo práce. Určitému problému věnovali spoustu času, aniž by našli cestu a nyní hledají pro sebe skutečnou změnu. Druhá skupina účastníků většinou tolik neřeší konkrétní problémy, ale hledá v životě něco víc – poznání, pochopení, svobodu či rozšíření vědomí v určité oblasti života.

Přečetl jsem všechny otázky a odpovědi, ale pořád si to neumím moc představit …

Osobní zkušenost z práce s Diamond Logos a meditací je nepřenosná a těžko ji lze popsat jenom slovy. Pokud nemáte jistotu, zda je způsob naší práce to, co vás zajímá, vyzkoušejte nejprve krátký večerní program nebo víkendový seminář. Později se pak můžete na základě vlastní zkušenosti rozhodnout navštívit jeden ze seminářů základních kvalit nebo vstoupit do dlouhodobějšího výcviku.