20. 3. 2024 – 24. 3. 2024 • 

Osvobození z pout patriarchátu  »

 

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, jak se nám daří praktikovat poznatky ze semináře v praxi. Termín online setkání plánujeme dva týdny po ukončení živého semináře. Součástí programu je i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku.

V rámci tohoto semináře se budeme věnovat probuzení ohledně vlivu patriarchátu do vyššího vědomí, která představuje mocenskou a násilnickou nadvládu v historii naší společnosti. Zaměříme se zejména na falešnou sílu patriarchátu, která stále ovlivňuje naše životy, je stále přítomna ve společnosti a je vtisknuta do našich myslí. V tomto kontextu se nacházíme ve vězení konstrukce, kde patriarchát působí jako tyran, omezující naši svobodu. Duchovní otroctví, zahalené temným duchem, nás drží v područí této nadvlády.

Prozkoumáme možnosti léčení a transformace této nadvlády a začneme tím, že si uvědomíme falešnou sílu, která nás obklopuje. Býváme slepí vůči této realitě, což nás vede ke ztrátě vůle a orientace v rámci 6000 let starého příběhu patriarchátu. Klíčovým okamžikem tohoto vývoje bylo stigmatizování ženské moudrosti a spirituality v době papeže Řehoře I. v roce 591. Máří Magdaléna byla v jeho kázání označena za prostitutku, což zahájilo období odsuzování ženského vědění. Na semináři se zaměříme na hledání cest k osvobození od patriarchálních vazeb a obnovení rovnováhy.

Nastal čas změn v energetickém poli Země, kdy máme jedinečnou příležitost aktivně přispět k transformaci temné energie. Klíčem k této proměně patří plné využití ženské síly.

Harmonie mezi mužským a ženským principem nám ukazuje cestu k plnému využití ženské síly a zdravé mužské energie. Skutečná síla spočívá v propojení obou principů, kdy ženská síla přináší intuici, péči a kreativitu, zatímco zdravá mužská energie přináší odhodlání, sílu a ochranu.

V tomto období můžeme aktivně pracovat na rozvíjení a vyvážení těchto sil, abychom podpořili harmonii nejen v sobě, ale i ve světě kolem nás.

Termín: 20. 3. 2024 10:00 – 24. 3. 2024 17:00

Místo: Ekofarma Bílý Mrak, Šachov

Lektoři: Prasadam a Martina

Cena: 7.700.- Kč

  Objednat seminář

  Odesláním objednávky souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla……je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.
  Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.