16. 8. 2024 – 21. 8. 2024 • 

Perla

Tvoření si zdravé zářivé osobnosti v souladu se všemi kvalitami i naší duší.

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu s perlou a jejími tématy v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře. Program přizpůsobíme vašim potřebám, součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku. 

 

Perla souvisí s vývojem naší osobnosti. Díky ní naše ego nachází harmonické propojení s esencemi i bodem světla. Lépe rozpoznáme, kdy nás ovládá naše falešné ego, a kdy zažíváme opravdovost našeho bytí. Už nemusíme zůstávat v konfliktech, dramatech a negativním splývání. Vnitřní potřeby se naplňují, s perlou přichází skutečné kvality pro každodenní život.
V tomto semináři přineseme světlo a vědomí do našich stínů. Odsud jsme tak manipulovaní, náš ďáblík v nás je tak geniální, že většinou to nejsme schopni uvidět. Tyto temné stránky si potřebujeme uvědomit, transformovat falešnou perlu na pravou a zažívat přirozeně vnitřní i vnější bohatství v souladu s naším bodem světla. 
Perla je přítomnost bez kontroly, má schopnost několika různých vlastností. S bílou perlou přicházíš do rovnováhy a můžeš plně důvěřovat lidem. Se zelenou perlou se stáváš milující laskavou osobou. S červenou perlou máš odvahu a sílu. Znamená to, že nejsi v kvalitách odvahy, ale jsi odvážný. To není, že mám soucit, ale jsem soucitný. Ty nemáš tyto kvality, ale jsi těmito kvalitami. Spojuješ se hlouběji a hlouběji s perlou. Pokud je naše ego v síle, vytváří kopie všech kvalit, jsme opět v hypnóze a fixaci. S perlou děláme velké kroky ven z této hypnózy, tvého enneagramového typu. Osho nazýval tuto perlu Zorba Buddha. To má úžasný význam. Můžu žít svůj život naplno – probuzený a s plným vědomím. Jsem mistrem svého života.

Jaké kvality mi přinese tato esence?
Hluboké propojení- vtělesnění s esencemi a duší, kde se jimi stáváme, a naše tělo tyto kvality vyzařuje.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Sebe zapomnění často vede k oddělení se od kvalit- esencí či částí naší duše, Moc nad naším životem automaticky přebírá spíše naše ego, superego.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky propojování s prožitkem perly, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Termín: 16. 8. 2024 18:00 – 21. 8. 2024 13:00

Místo: Kdeco, ZŠ Velehrad »

Lektor: Prasadam a Martina

Cena: 7.700,- Kč

  Objednat seminář

  Odesláním objednávky souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla……je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.
  Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.