• 20. 10. 2023 – 22. 10. 2023 •

Změna termínu

Denní i noční snění – tentokrát i pro muže » 

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na ukotvení práce se sny. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře v neděli 16. dubna v 19.30 hod. Součástí bude i společný skupinový výklad snů.

Od dávných dob lidé věřili, že sny přinášejí důležité poselství, můžou nás přinést do budoucnosti i minulosti, je možné komunikovat s jinými bytostmi, občas nás před něčím varují a jindy nám přinesou důležitou zprávu, kterou je dobré následovat. Šamani dodnes využívají sny k léčení nemocných, odvádění zemřelých duší, případně komunikaci se zemřelými, ale i vytváření vizí nových projektů. Sny využívá i současná psychologie, už i C.G.Jung věnoval velkou pozornost zkoumání snů. Vytvořil techniku, jak promlouvat se svým nevědomím, díky které můžeme lépe pochopit lidskou psychiku.

Na semináři se zaměříme na současné techniky práce se sny, které se vyvinuly v šamanských kulturách po celém světě. Ukážeme si cestu, jak pracovat se sny, abychom lépe rozuměli své minulosti, dokázali ovlivnit svoji budoucnost, nechali se vést svým vyšším já při vytváření nových vizí a tvoření a využili snění k léčení a komunikaci s jinými bytostmi. Otevřeme téma lucidního snění, tedy vědomého snění, kdy můžeme již ve snu ovlivňovat děj a její realitu.

Doporučuji případným zájemcům semináře, abyste si zapisovali své sny do diáře, tím získáme materiál pro práci na semináři.

Jak bude seminář probíhat?

Zachováme aktivní i vedené meditace, tentokrát se šamanským přístupem. Projdeme si své sny a využijeme nových technik k lepšímu pochopení a transformaci. Ujasníme si, jak pracovat se sny z minulosti nebo budoucnosti, jak z nich čerpat energii a rozvíjet svůj potenciál snění. Podle aktuálních témat projdeme léčením, komunikaci s jinými bytostmi nebo podporou silových zvířat.

Termín 20. 10. 2023 18:00 – 22. 10. 2023 16:00.

Místo: Kdeco, Města Mayen 1536, Uherské Hradiště.

Cena: 3.500,- Kč

  Objednat seminář

  Odesláním objednávky souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla……je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.
  Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.