• PRO TUTO CHVÍLI ZRUŠENO • 

Bezpodmínečné přijetí sama sebe, odpuštění a uzdravení svého myšlení »

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, co se vám aktuálně děje po semináři. Posílíme kvality zelené esence, tak abyste láskyplně a s respektem vnímali sami sebe a léčení a soucit byl součástí vašeho běžného života. Termín online setkání plánujeme přibližně 2 týdny po ukončení živého semináře a bude ještě upřesněn. Program přizpůsobíme vašim potřebám, součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku.

Různé šoky a traumata hluboko uložené v našem emočním tělě nás oddělují od plnohodnotného prožívání života. Na semináři se věnujeme tématu sebeuzdravení. Čas od času se potkáme s bolestí v podobě starých vzpomínek nebo zažíváme pocit člověka, který je poražen a neví, co dál. Na tomto místě potřebujeme kromě jiného zažít kvalitu soucitu; soucitu, který máme sami v sobě.

Kvalitu soucítění přináší v metodě Diamnod Logos zelená esence bytí, kvalita srdce, kvalita něžné milující lásky, hlubokého respektu a soucitu k sobě i existenci. Je to kvalita podporující uzdravování emočních zranění, kvalita, se kterou přichází pochopení smyslu existence.

Zaměříme se na uzdravení našeho vnitřního dítěte, které je nejisté a zraněné od raného dětství.

Co mi přinese účast na kurzu?
Léčení emočních zranění a traumat z dětství. Přijetí sám sebe v tom, co skutečně jsem ve své nejhlubší podstatě. Vědomí odpouštět, být soucitný, a to především k té nejdůležitější osobě, což jsi ty. Respektovat své tělo a pocity a poznávat své možnosti i probouzet léčivou sílu, kterou v sobě neseš. A především se zaměřit se na budování zdravého a milujícího vztahu se sebou samým.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Nepřijetí sebe sama a trestání se. Pocity viny, staré křivdy a nepochopení z minulosti. Stresy, úzkosti, přesvědčení, že druzí jsou důležitější než já.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Termín: 1. 3. 2023 10:00 – 5. 3. 2023 17:00

Místo: Ekofarma Bílý mrak – možnost ubytování viz: https://www.bilymrak.cz/cenik-ubytovani-a21

Lektorné: 7.700,- Kč

  Objednat seminář

  Odesláním objednávky souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla……je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.
  Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.