Semináře kvality života

Zelená esence – Sebeléčení, soucit, odpuštění

Bezpodmínečné přijetí sama sebe. Léčení emočních zranění z dětství v odpuštění, soucitu a lásce k sobě i druhým.

Černá esence – Přijetí strachu

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle. Pochopení podstaty strachu a smrti.

Zlatá esence – Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou.

Červená esence – Životní energie, vášeň, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit.

Bílá esence – Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám. Téma spojené s tátou.

Žlutá esence – Radost, hravost, tvořivost

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě. Léčení zrady, viny a vážnosti, která nás často provází.

Modrá esence – Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení toho, kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno.

Bod světla – Návrat k celistvosti, propojení s duší

Celistvé spojení se všemi částmi duše, které přináší obrovskou radost, lásku a hluboké naplnění. Vědomé spojení s božskou podstatou v nás.

Superego – Cesta ke svobodě

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti. Uvolnění se ze spárů vnitřního kritika, který nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá.

Mystická cesta – Návrat k vědomému životu

Každou životní situaci vnímám z úrovně mého vědomí. Cesta vystoupení ze strachu do vyšší úrovně vědomí, kde mohu zažívat lásku, radost a svobodu.

Enneagram – Typologie popisující devět různých osobnostních typů, jejich zaběhlé chování, emoční reakce a obrany ega.

Zvědomění své stinné stránky, uvolnění ze spárů ega a kontakt se svojí vnitřní podstatou a esencí.

Nabídka nadcházejících seminářů Kvality života.

Zelená esence – Sebeléčení, soucit, odpuštění

 

Bezpodmínečné přijetí sama sebe. Léčení emočních zranění z dětství v odpuštění, soucitu a lásce k sobě i druhým.

Různé šoky a traumata hluboko uložené v našem emočním tělě nás oddělují od plnohodnotného prožívání života. Na semináři se věnujeme tématu sebeuzdravení. Čas od času se potkáme s bolestí v podobě starých vzpomínek nebo zažíváme pocit člověka, který je poražen a neví, co dál. Na tomto místě potřebujeme kromě jiného zažít kvalitu soucitu; soucitu, který máme sami v sobě.

Kvalitu soucítění přináší v metodě Diamnod Logos zelená esence bytí, kvalita srdce, kvalita něžné milující lásky, hlubokého respektu a soucitu k sobě i existenci. Je to kvalita podporující uzdravování emočních zranění, kvalita, se kterou přichází pochopení smyslu existence.

Zaměříme se na uzdravení našeho vnitřního dítěte, které je nejisté a zraněné od raného dětství.

Co mi přinese účast na kurzu?

Léčení emočních zranění a traumat z dětství. Odpuštění, soucit a lásku k sobě i druhým.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

Nepřijetí sebe sama a trestání se. Pocity viny, staré křivdy a nepochopení z minulosti. Stresy, úzkosti, přesvědčení, že druzí jsou důležitější než já.

Jak s tím na semináři pracujeme?

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

.

Černá esence – Přijetí strachu

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle. Pochopení podstaty strachu a smrti.

Strach je spojený s nepříjemnými pocity, proto máme tendenci od něj utíkat. On ale nezmizí, jen bude potlačený. Když se s ním namísto toho naučíme pracovat a přijmeme ho, negativní energie s ním spojená se přemění na klid a nadhled.

Čemu se na semináři věnujeme

Zaměříme se na pochopení podstaty strachu a smrti.

O strachu budeme mluvit ve všech jeho rovinách – o strachu z budoucnosti, ze smrti, ze zneužití.

Prozkoumáme situace, ve kterých vás strach ovládá.

Zjistíme, jak na vás působí vaše největší strachy, nakolik jim podléháte nebo čelíte a jak.

Naučíme se, jak se strachem pracovat.

 

Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení, konstelační techniky, tanec. Projdeme si procesem umírání a přípravou na smrt.

Zlatá esence – Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou.

Navázání láskyplného vztahu s maminkou a se světem. S tématy matky, s dobou, kdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí, je spojena kvalita dokonalé jednoty se světem a přijímání nepodmíněné lásky. Nepodmíněná láska vyživuje a uzdravuje naše emocionální zranění a léčí náš nervový systém. V učení Diamnod Logos přináší tuto kvalitu zlatá esence bytí.

Lásku a emocionální výživu, kterou jsme dostávali od maminky, v životě často nevědomě očekáváme a vyžadujeme od svých současných partnerů. Anebo se s nimi do stavu jednoty a lásky chceme vrátit i za cenu potlačení nás samotných, našich emocí, pravdy i našeho vlastního života.

V různých cvičeních na semináři projdeme mimo jiné fází vlastního prenatalu, porodu a doby krátce po narození – raným stadiem života a vztahem s maminkou. Uzdravíme v sobě traumata tohoto období. Naučíme se, že lásku a emoční výživu, jednotu se světem, charakteristickou pocitem „vím, kam patřím“ můžeme přinést sami sobě, bez toho, že bychom je požadovali od partnerů, pasivně je očekávali do vnějšího světa.

Jaké kvality mi přinese tato esence?

 

Uzdravení traumat z období prenatalu a porodu. Vyživující jednotu, láskyplné přijetí maminky do života, pocit naplnění a výživy. Léčení nervového systému.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

 

Traumatizující porod, pocit oddělenosti, nechtěnosti, nepřijetí, nelásky. Nedostatek emocionální vyživenosti. Narušený vztah s maminkou.

Jak s tím na semináři pracujeme?

 

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na znovu prožití období prenatalu a porodu, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Červená esence – Životní energie, vášeň, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit.

Kvalita životní energie a síly se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu postavit se sám za sebe, žít svůj vlastní život, být tělesně zdravý, vyjadřovat sám sebe a svobodně žít svou vášeň. V učení Diamond Logos reprezentuje kvalitu životní energie a vášně červená esence bytí.

Naše chování v dospělosti často ovlivňuje touha zažít znovu blažený stav spojení s maminkou, kdy naše potřeby byly naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a jako malé děti jsme dostávaly vše potřebné. Jsme pak ochotni se v sobě do souladu s matkou vrátit i za cenu popření se, potlačení přirozeného projevování, svých opravdových emocí. Na semináři proto pracujeme s místy v nás, kde jsme identifikováni s matkami, kde splýváme s jejich emocemi, kde se nevědomě dožadujeme jejich lásky a snažíme se jim vyhovět, kdy to všechno v dospělém věku projektujeme na své partnery a děti.

Co mi přinese účast na kurzu?

Odvahu dělat v životě vše, co mě těší. Čelit výzvám, které život přináší. Rozproudění životní i sexuální energie. Porozumění významu vlastní zlosti,  pozitivní využití vlastní zlosti v životě.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

Postavit se za sebe, za svoji pravdu, vyjádřit ji otevřeně. Dlouho potlačovaná a nevyslovená zlost. Splývání s druhými, neschopnost se odpoutat. Dělám něco, co nechci a nemám odvahu a energii to změnit.

Jak s tím na semináři pracujeme?

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na rozproudění energie, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Bílá esence – Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám. Téma spojené s tátou.

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.

Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.

Čemu se na semináři věnujeme

Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.

Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.

 Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.

 Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky a tanec.

Žlutá esence – Radost, hravost, tvořivost

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě. Léčení zrady, viny a vážnosti, která nás často provází.

 

Tématem semináře je hravost, nevinnost, spontánnost a tvořivost v našem životě. V metodě Diamnd Logos představuje tuto kvalitu žlutá esence bytí.

Velkým tématem semináře je pocit zrady a léčení tohoto pocitu v sobě. Je to hluboké téma, které vědomě nebo nevědomě zaměstnává velkou část naší pozornosti, tíží nás a blokuje pozitivní přístup k životu.

Ten, kdo je spojený s kvalitou radosti, zažívá dětskou hravost při denních činnostech, tvoří z radosti a s radostí, ne proto, že bys měl nebo že musí. Nepotřebuje si tolik vytvářet omezující formu, soudy nad sebou i nad výsledky své práce, nepotřebuje předem jasnou představu o tom, jak věci mají „správně“ vypadat, kudy se má život „správně“ ubírat.

Zažijete si i Zenové divadlo.

Co mi přinese účast na kurzu?

Schopnost se opět začít spontánně smát, hrát si jako nevinné dítě, přirozeně tvořit a zažívat radost v běžných životních situacích.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

Přílišná vážnost, neschopnost se uvolnit a jít s proudem života. Přemíra myšlení a kontroly nad vším, co dělám. Pocity zrady, který mě tíží.

Jak s tím na semináři pracujeme?

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Modrá esence – Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení toho, kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno.

Tématem semináře je kvalita bdělosti. Čím bdělejší se stáváme, tím pomalejší a klidnější je naše neustále tlachající mysl. Jak to ale udělat, když v činech, myšlení a pocitech si často odporujeme, cítíme se roztříštěni a vnímáme to jako zmatek a utrpení v sobě?

Stačí začít pozorovat. Pouhým uvědomováním si těla se tělo uvolní. Pozorováním myšlenek přestanou být myšlenky tak chaotické a naše emoce se potupně spojí s tělem a myslí v jeden celek. Dostáváme se do svého středu, plného vědomí. Kvalitu vyššího vědomí představuje v metodě Diamnd Logos tmavě modrá esence bytí.

S kvalitou vyššího vědomí odpadá kontrola, připoutanost k bolesti a utrpení, ztrácíme nutkání stále něco řešit a na vše reagovat. Rozplynou se touhy po moci, manipulaci, po naplňování falešných představ ega. Bdělost nás spojuje se středem a naše vnitřní energie může přirozeně proudit.

Co mi přinese účast na kurzu?

Bdělost, probuzení z hlubokého spánku. Procitnutí na mnoha rovinách. Uvědomění si, co mi brání růst.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Následování svého nevědomého myšlení, vnitřních obran a připoutaností. Naše nevědomí má nad námi velkou moc, potřebujeme uvidět svá omezující přesvědčení.

Jak s tím na semináři pracujeme?

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, rituální techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Bod světla – Návrat k celistvosti, propojení s duší

Celistvé spojení se všemi částmi duše, které přináší obrovskou radost, lásku a hluboké naplnění. Vědomé spojení s božskou podstatou v nás.

Tématem tohoto semináře je“návrat“. Návrat k našemu vyššímu já, k našemu bytí, k bodu světla, který je naší duší. S ní se rodíme znovu a znovu, přesto si jí často nejsme vědomy, často se od ní  oddělujeme už při porodu nebo v dětství. Nadvládu přebírá naše ego, tvoříme svoji osobnost a stále hledáme štěstí někde venku. Zaplétáme se přitom do příběhů a vytváříme dramata, to vše ve snaze štěstí najít a dovést nás k nám samotným, do bodu světla, zpět domů.

Bod světla, naše obsahuje všechny naše kvality, je přítomný v nás i okolo nás, je to naše bytí, náš duchovní mistr, naše bdělá přítomnost, která z nás vyzařuje. S ním se stáváme lidskou bytostí. V této celistvosti přichází mír a svoboda do našich životů.

Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Prožitek duchovního aspektu v nás. Celistvé spojení se všemi částmi mé duše, které přináší obrovskou radost, lásku a hluboké naplnění. Vědomé spojení s božskou podstatou v nás.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Oddělenost od duchovního světa, upřednostnění a nevědomé následování našeho ega. Následkem traumatu či zranění oddělení některých částí naší duše.

Jak s tím na semináři pracujeme?

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky spojování s duší a jejími částmi, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Superego – Cesta ke svobodě

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti. Uvolnění se ze spárů vnitřního kritika, který nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá.

Všichni chceme být svobodní a šťastní. Časem zjistíme, že to co nám brání, není ve vnějším světě, ale překážkou jsou naše vlastní přesvědčení a předsudky, které neustále podporují vnitřní hlasy, které v psychologii nazýváme superegem. Náš vnitřní kritik nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá. Veškerý pocit studu, viny a nízkého sebevědomí přichází právě od něho.

Společně se zaměříme na rozpoznání vnitřního kritika, jak s ním komunikovat, osvobodit se z jeho vlivu a žít svobodněji a radostněji.

Tento seminář propojujeme s modrou esencí, kvalitou vědomí.

Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Prozření toho, co nám nejvíce stojí v cestě, ke skutečné lásce, radosti a úspěchu.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Totální identifikace s vnitřními hlasy, které mě i mé okolí neustále kritizují, obviňují a shazují.

Jak s tím na semináři pracujeme?

Meditace – vedené i aktivní, komunikace s vnitřními hlasy – různé přístupy, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Mystická cesta – Návrat k vědomému životu

Každou životní situaci vnímám z úrovně mého vědomí. Cesta vystoupení ze strachu do vyšší úrovně vědomí, kde mohu zažívat lásku, radost a svobodu.

– Cítíte se bezmocní ohledně toho, co se děje aktuálně ve společnosti?

–  Uvědomujete si všude přítomný strach a manipulaci, která nás obklopuje?

–  Chcete zažívat pocit svobody, lehkosti a možnost volby?

Na semináři vás povedeme do božského vědomí, kde už není prostor pro strach a temnotu.

Prožijete otevřené pole všech možností, pocit kosmické svobody a uvidíte nově svůj potenciál k tvoření.

Na semináři Mystické cesty vás naučíme, jak se kdykoliv v každodenním životě znovu navrátit do vesmírné síly, radosti a přinést ji do všech vašich činností.

Každou životní situaci vnímáme prostřednictvím našeho vědomí. Nízká úroveň vědomí je spojena se strachem a nízkými vibracemi. Vysoká úroveň přináší lásku, radost a svobodu. V té nejvyšší se život stává hrou, kterou žijeme s lehkostí a nadhledem. Nic není černé ani bílé, dobré ani špatné, láska se stává stavem bytí.

Seminář vám pomůže najít více radosti, lásky a vnitřní svobody. Svůj život díky němu uvidíte s větším odstupem od společenské hypnózy. Pochopíte, že ho máte ve svých rukou, a lépe se vám bude hledat jeho smysl.

Čemu se budeme věnovat?

Na semináři vás seznámíme s vývojovou mapou vědomí z pohledu vědeckého (D. Hawkins) i šamanského (A. Villoldo).

Naučíte se vnímat jeho jednotlivé úrovně a to, jak ovlivňují váš život.

 

Budete zkoumat, jaké máte nastavení mysli:

Nakolik vás ovlivňují společenské názory, a jak vám slouží.

Co můžete změnit, aby se vám žilo lépe.

Na čem ulpíváte – co vám stále brání posunout se dále.

Společně budeme praktikovat bytí ve vyšší úrovni vědomí, propojení s duší, se zdrojem.

Během semináře na vás čekají vibračně silné vedené meditace, rituál na podporu procesu změny, aktivní meditace, konstelační cvičení, sdílení a další prožitky.

Video pozvánka

Enneagram – Typologie popisující devět různých osobnostních typů, jejich zaběhlé chování, emoční reakce a obrany ega.

Zvědomění své stinné stránky, uvolnění ze spárů ega a kontakt se svojí vnitřní podstatou a esencí.

Enneagram je typologie osobnosti, která popisuje devět různých osobnostních typů, myšlenkové vzorce, emoční schémata a obranné mechanismy přežití. Každý typ má svoji stinnou i světlou stránku. Ta stinná je naše nevědomé chování, identifikace s naším egem, kde není prostor pro vnímání srdcem. Ta světlá je vědomí toho, kdo jsem a kontakt se svoji vnitřní podstatou, svojí duší a bytím. Přináší nám opravdové naplnění, svobodu, lásku a všechny kvality, po kterých toužíme.

Čemu se na semináři věnujeme

 Představíme si typologii a prožitek jednotlivých typů osobnosti.

 Dojdeme k bližšímu poznání toho, jaké máte kvality a silné stránky, jak fungují vaše vnitřní mechanismy.

Otevřeme cestu k hlubokému porozumění vašich emocí a k tomu, jak s nimi zacházet.

 Tím, že poznáte sama sebe, získáte nástroje pro snazší vystoupení z toho, co vám již neslouží.

Lépe porozumíte druhým a svým vztahům, bude se vám lépe komunikovat.

Poznáte svoji nejvyšší esenci – kvalitu, která je vám přirozená a ke které máte dojít.

Na semináři budeme pracovat s vedenými i aktivními meditacemi, výkladem typologie enneagramu, prožitkovými cvičeními, sdílením k hlubšímu sebeuvědomění, konstelačními technikami a tancem.

Video pozvánka

ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ NAŠICH SEMINÁŘŮ

„Absolvoval jsem s Marťou a Prasadamem za několik let velké množství seminářů a můžu s jistotou říci, že mi kompletně změnili život.Každý seminář je jedinečný ,stejně jako přístup obou průvodců- učitelů. Kvality jako jsou lidskost, vřelost, láska a humor s pečlivostí a precizností sobě vlastní vkládají do každého ze seminářů a vytvářejí velmi bezpečné prostředí ve kterém každý z účastníků může objevovat sám sebe. A zelená esence? Pro mě osobně krásná esence spojená se soucitem k sobě a také k ostatním.A co dodat na závěr? Moc se těším na naše další setkání. Marťo a Prasadame děkuju!“

MARTIN P.

„Díky semináři s Prasadamem a Martinou jsem v bezpečné atmosféře poprvé dokázala opravdu vědomě zaměřit pozornost na sebe, na to, co prožívám. Naučila jsem se být k sobě laskavá, vnímavá, přijmout se a respektovat. Postupně jsem se dostávala k mým nejhlubším tématům, zraněním, které mě blokovaly a uzdravovala je. Objevila jsem díky semináři léčivé možnosti, které v sobě máme a můžeme je vědomě používat. Díky tomu zažívám vnitřní klid a rovnováhu. Citim se svobodná, šťastná a jsem vděčná.“

MARCELA J.

„Seminář Návrat k božské esenci života mi ukázal, jak mohu být skutečně sám sebou a najít v sobě sílu a léčivou energii. Martina a Prasadam jsou neuvěřitelně inspirativní lektoři a jejich práce mě zcela nadchla.“

EVA K.