Snové a ženské semináře

Semináře pro ženy

Semináře zaměřené na sny

Ženské semináře a kruhy

V ženském semináři otevíráme různá témata, která bývají v našich životech velmi často opomíjena nebo i zcela zapomenuta, jako by se ztratila v čase.

S každým takovým tématem se vrací do našich životů zapomenutá či ztracená část nás samých, stáváme se více celistvými.

Kruh žen každého věku, vytváří intimní prostředí a vzájemnou podporu. Záměrem je, objevit v sobě skutečné, přirozené ženské kvality, probudit je a integrovat do každodenního života. Přijímat sama sebe v lásce, vytvářet krásu, láskyplnou podporu pro sebe i druhé.

Věnujeme se tématům našich rolí ve společnosti, které korespondují se základními archetypy (dívka, milenka, matka, královna, stařena) a jdeme do kontaktu s naší vnitřní ženou, vnitřním mužem a jejich vzájemném vztahu. Toto vnitřní nastavení zásadně ovlivňuje naše partnerské vztahy.

Často jsme zraněny v oblasti nejhlubší intimity, mnohé z nás jsme prožily zneužití, ať už na fyzické či emoční rovině, kde přetrvává spousta bolesti. Citlivě potom hledáme způsoby léčení a vlastní zdroje k našemu uzdravení.

Na semináři odkrýváme svá negativní přesvědčení, uvolňujeme emoční i energetické bloky a rozvíjíme své schopnosti, potenciál a sebe-vědomí na hlubších rovinách.

Společně meditujeme, využíváme konstelačních technik, tančíme, pracujeme se sny, provádíme rituály zaměřené na aktuální téma, smějeme se, křičíme nebo pláčeme…

Semináře zaměřené na sny

Od dávných dob lidé věřili, že sny přinášejí důležitá poselství. Velmi často se v nich zrcadlí právě pravda o tom, co uvnitř sebe ve skutečnosti nosíme a čemu bychom měli věnovat pozornost.

 

Sny nás mohou přenést nejen do minulosti, ale také do budoucna a dokonce je v nich možné komunikovat s jinými bytostmi. Občas nás sny před něčím varují a jindy prostřednictvím nich obdržíme důležitou zprávu, kterou je dobré následovat. Šamani dodnes využívají sny k léčení nemocných, k odvádění duší zemřelých, případně ke komunikaci se zemřelými. Sny lze ale také využít k vytváření vizí týkajících se například nových projektů.

Velkou pozornost zkoumání snů věnoval už švýcarský lékař a psychoterapeut C. G. Jung, který se snažil o lepší pochopení lidské psychiky díky metodě promlouvání s nevědomím. I v současné psychologii najdeme využívání analýzy snů jako jedné z mnoha metod terapeutické práce.

Na semináři se zaměřujeme na techniky práce se sny, které se vyvinuly v šamanských kulturách po celém světě.  Podíváme se, o čem sníme v bdělém snu a jak můžeme rozvíjet toto snění k vědomému tvoření vyššího dobra a rozvíjení ženského potenciálu.

Ukazujeme si cestu, jak pracovat se sny, abychom viděli poselství, které k nám skrze sny přichází a správně ho uchopili k vědomému tvoření a našemu rozvoji.  Propojujeme témata nočního i denního snění s ženskou intuicí a dary, které ženě přicházejí především prostřednictvím jejího srdce.

Doporučuji, abyste si zapisovali své sny do diáře, čímž získáme materiál pro práci na semináři.