• 28. 7. 2023 – 30. 7. 2023 • 

Poselství snů a archetypy vnitřní ženy a muže »  

Přinášíme vám jedinečnou možnost nahlédnout do dynamiky našeho vnitřního ženského a mužského světa spojenou s prací se snem. Spojení těchto důležitých prvků nám otevírá bránu do hlubin naší psychiky, odhalující nevědomé i podvědomé vrstvy naší bytosti.

Sny jsou jazykem naší duše a často pracují se symboly a metaforami, které mají hluboký význam. Práce s vnitřní ženou a mužem nám pomáhá odhalit a pochopit tyto symboly a přenést je do našeho osobního života. Skrze sny se odkrývají stínové aspekty naší osobnosti, které jsme potlačili či neuznali. Propojení této práce s prací se sny nám dává možnost lépe pochopit a překonat naše omezení, otevřít se novým možnostem a rozvinout náš plný potenciál.

Na semináři prozkoumáte hlubiny svého podvědomí a získáte jasnost ohledně svých motivací, potřeb a emocí. Naučíte se vyvážit ženské a mužské aspekty ve vaší osobnosti, tak aby dosahovaly větší harmonie a celistvosti. Vnitřní žena a vnitřní muž začnou spolupracovat jako milující spojenci, podporující vaši vnitřní rovnováhu a pohodu.

Je čas využít moudrost, kterou nám sny přinášejí. Připojte se k nám na tomto semináři plném lásky a léčení a objevte cestu ke hlubšímu poznání sama sebe.

V centru je k dispozici kuchyňka, sprcha a je možné přespat na žíněnkách ve vlastním spacáku za 150,-Kč/ noc.

Termín: 28. 7. 2023 18:00 – 30. 7. 2023 16:00

Místo: Pliška Academy, Zábrdovická 827/10, Brno – Židenice

Cena: 3.400,- Kč

  Objednat seminář

  Odesláním objednávky souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla……je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.
  Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.