Život plný barev

Jak využít esence k nalezení své pravé podstaty

CO TĚ V PROGRAMU ŽIVOT PLNÝ BAREV ČEKÁ

Jde vlastně o shrnutí naší dlouholeté spolupráce s Prasadamem a online je opravdu exkluzivní tím, že se programu bude živě účastnit. Vy, co jste ho zažili, tak víte, že jeho přístup je opravdu jedinečný a nenapodobitelný. Má obrovský přesah a těžko najdete někoho podobného s takovými kvalitami. Pro vás, kteří s ním ještě osobní zkušenost nemáte, jen pár slov, kdo vlastně Prasadam je. Pochází z Německa, a proto jsou jeho meditace živě překládány. V mládí se vydal na cestu poznání, která jej zavedla do Indie, kde se stal žákem osvícence Osha a přijal od něho své jméno. Postupně prošel řadou výcviků, až se sám stal průvodcem sebepoznání. S Prasadamem spolupracujeme více než 17 let, spolu provázíme hledající na cestě návratu k jejich esenciální duchovní podstatě. Vytvořili jsme ucelené učení esenciálních životních kvalit, Kvalita života. Společně jsme vedli stovky workshopů v Čechách, na Slovensku, v Německu, Číně, Thajsku na Tchaj-wanu nebo Bali.

Celý program je dlouhodobý a je rozdělen do 7 bloků – esencí. Každý blok probíhá 4 týdny a v každém týdnu najdete meditaci, videa a spoustu zajímavého. Podle zájmu účastníků se bude ke konkrétním tématům konat online zoom s živou podporou Prasadama. 4 týdny jsou pouze doporučení, vyplývající z našich zkušeností. Účastníci programu mohou vstupovat do esence, kterou si vybrali celý rok bez omezení, dle svého uvážení a potřeb. Tvorba online bloků je časově náročná, a proto nyní můžete vstoupit do esence Zelené, která je kompletní. Postupně budou následovat další barvy, do konce roku 4 a během zimy a jara roku příštího pak zbývající 3 esence. O zpřístupnění jednotlivých bloků budete s předstihem informováni.

CO JSOU TO ESENCE

Esence mohou být v obecném smyslu chápány jako vlastnosti nebo principy, které dané bytosti dávají její jedinečnost a identitu. Jedná se tedy o základní nebo nejhlubší podstatu našeho bytí. Zde se krátce seznámíte s jejich obsahem a můžete přejít k hlubšímu poznání jejich barev.

JAK DÁL?

Ujasníme si, co jsou esence a proč jsme od nich často odpojeni. Pobavíme se o významu emocí a jak s nimi vědomě zacházet. Představíme jednotlivé esenciální kvality a jejich přínos v každodenním život, provedeme tě meditací a dotkneš se své nejhlubší podstaty. Budeš mít jasno, co přesně potřebuješ k radostnému životu.

Pradasam a Martina Janků

Zelená esence – Sebeléčení, soucit, odpuštění

Bezpodmínečné přijetí sama sebe. Léčení emočních zranění z dětství v odpuštění, soucitu a lásce k sobě i druhým.

Černá esence – Přijetí strachu

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle. Pochopení podstaty strachu a smrti.

Zlatá esence – Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou.

Červená esence – Životní energie, vášeň, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit.

Bílá esence – Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám. Téma spojené s tátou.

Žlutá esence – Radost, hravost, tvořivost

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě. Léčení zrady, viny a vážnosti, která nás často provází.

Modrá esence – Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení toho, kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno.

Zelená esence – Sebeléčení, soucit, odpuštění

 

Bezpodmínečné přijetí sama sebe. Léčení emočních zranění z dětství v odpuštění, soucitu a lásce k sobě i druhým.

Různé šoky a traumata hluboko uložené v našem emočním tělě nás oddělují od plnohodnotného prožívání života. Na semináři se věnujeme tématu sebeuzdravení. Čas od času se potkáme s bolestí v podobě starých vzpomínek nebo zažíváme pocit člověka, který je poražen a neví, co dál. Na tomto místě potřebujeme kromě jiného zažít kvalitu soucitu; soucitu, který máme sami v sobě.

Kvalitu soucítění přináší v metodě Diamnod Logos zelená esence bytí, kvalita srdce, kvalita něžné milující lásky, hlubokého respektu a soucitu k sobě i existenci. Je to kvalita podporující uzdravování emočních zranění, kvalita, se kterou přichází pochopení smyslu existence.

Zaměříme se na uzdravení našeho vnitřního dítěte, které je nejisté a zraněné od raného dětství.

Co mi přinese účast v programu?

Léčení emočních zranění a traumat z dětství. Odpuštění, soucit a lásku k sobě i druhým.

Co je nejčastější problém, který v pogramu řešíme?

Nepřijetí sebe sama a trestání se. Pocity viny, staré křivdy a nepochopení z minulosti. Stresy, úzkosti, přesvědčení, že druzí jsou důležitější než já.

Jak s tím v programu pracujeme?

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

.

Černá esence – Přijetí strachu

 

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle. Pochopení podstaty strachu a smrti.

 

Strach je spojený s nepříjemnými pocity, proto máme tendenci od něj utíkat. On ale nezmizí, jen bude potlačený. Když se s ním namísto toho naučíme pracovat a přijmeme ho, negativní energie s ním spojená se přemění na klid a nadhled.

Zaměříme se na pochopení podstaty strachu a smrti.

 

O strachu budeme mluvit ve všech jeho rovinách – o strachu z budoucnosti, ze smrti, ze zneužití.

Prozkoumáme situace, ve kterých vás strach ovládá.

 

Zjistíme, jak na vás působí vaše největší strachy, nakolik jim podléháte nebo čelíte a jak.

Naučíme se, jak se strachem pracovat.

 

Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení, konstelační techniky, tanec. Projdeme si procesem umírání a přípravou na smrt.

Zlatá esence – Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

 

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou.

 

Navázání láskyplného vztahu s maminkou a se světem. S tématy matky, s dobou, kdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí, je spojena kvalita dokonalé jednoty se světem a přijímání nepodmíněné lásky. Nepodmíněná láska vyživuje a uzdravuje naše emocionální zranění a léčí náš nervový systém. V učení Diamnod Logos přináší tuto kvalitu zlatá esence bytí.

Lásku a emocionální výživu, kterou jsme dostávali od maminky, v životě často nevědomě očekáváme a vyžadujeme od svých současných partnerů. Anebo se s nimi do stavu jednoty a lásky chceme vrátit i za cenu potlačení nás samotných, našich emocí, pravdy i našeho vlastního života.

V různých cvičeních na semináři projdeme mimo jiné fází vlastního prenatalu, porodu a doby krátce po narození – raným stadiem života a vztahem s maminkou. Uzdravíme v sobě traumata tohoto období. Naučíme se, že lásku a emoční výživu, jednotu se světem, charakteristickou pocitem „vím, kam patřím“ můžeme přinést sami sobě, bez toho, že bychom je požadovali od partnerů, pasivně je očekávali do vnějšího světa.

Jaké kvality mi přinese tato esence?

 

Uzdravení traumat z období prenatalu a porodu. Vyživující jednotu, láskyplné přijetí maminky do života, pocit naplnění a výživy. Léčení nervového systému.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

 

Traumatizující porod, pocit oddělenosti, nechtěnosti, nepřijetí, nelásky. Nedostatek emocionální vyživenosti. Narušený vztah s maminkou.

Jak s tím na semináři pracujeme?

 

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na znovu prožití období prenatalu a porodu, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Červená esence – Životní energie, vášeň, odvaha

 

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit.

 

Kvalita životní energie a síly se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu postavit se sám za sebe, žít svůj vlastní život, být tělesně zdravý, vyjadřovat sám sebe a svobodně žít svou vášeň. V učení Diamond Logos reprezentuje kvalitu životní energie a vášně červená esence bytí.

Naše chování v dospělosti často ovlivňuje touha zažít znovu blažený stav spojení s maminkou, kdy naše potřeby byly naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a jako malé děti jsme dostávaly vše potřebné. Jsme pak ochotni se v sobě do souladu s matkou vrátit i za cenu popření se, potlačení přirozeného projevování, svých opravdových emocí. Na semináři proto pracujeme s místy v nás, kde jsme identifikováni s matkami, kde splýváme s jejich emocemi, kde se nevědomě dožadujeme jejich lásky a snažíme se jim vyhovět, kdy to všechno v dospělém věku projektujeme na své partnery a děti.

Co mi přinese účast na kurzu?

 

Odvahu dělat v životě vše, co mě těší. Čelit výzvám, které život přináší. Rozproudění životní i sexuální energie. Porozumění významu vlastní zlosti,  pozitivní využití vlastní zlosti v životě.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

 

Postavit se za sebe, za svoji pravdu, vyjádřit ji otevřeně. Dlouho potlačovaná a nevyslovená zlost. Splývání s druhými, neschopnost se odpoutat. Dělám něco, co nechci a nemám odvahu a energii to změnit.

Jak s tím na semináři pracujeme?

 

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky na rozproudění energie, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Bílá esence – Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

 

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám. Téma spojené s tátou.

 

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.

Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.

Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.

Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.

Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.

Žlutá esence – Radost, hravost, tvořivost

 

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostív každodenním životě. Léčení zrady, viny a vážnosti, která nás často provází.

 

Tématem semináře je hravost, nevinnost, spontánnost a tvořivost v našem životě. V metodě Diamnd Logos představuje tuto kvalitu žlutá esence bytí.

Velkým tématem semináře je pocit zrady a léčení tohoto pocitu v sobě. Je to hluboké téma, které vědomě nebo nevědomě zaměstnává velkou část naší pozornosti, tíží nás a blokuje pozitivní přístup k životu.

Ten, kdo je spojený s kvalitou radosti, zažívá dětskou hravost při denních činnostech, tvoří z radosti a s radostí, ne proto, že bys měl nebo že musí. Nepotřebuje si tolik vytvářet omezující formu, soudy nad sebou i nad výsledky své práce, nepotřebuje předem jasnou představu o tom, jak věci mají „správně“ vypadat, kudy se má život „správně“ ubírat.

Co mi přinese účast v programu?

Schopnost se opět začít spontánně smát, hrát si jako nevinné dítě, přirozeně tvořit a zažívat radost v běžných životních situacích.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

 

Přílišná vážnost, neschopnost se uvolnit a jít s proudem života. Přemíra myšlení a kontroly nad vším, co dělám. Pocity zrady, který mě tíží.

Jak s tím na semináři pracujeme?

 

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Modrá esence – Vědomí, sebeuvědomění

 

Pochopení toho, kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno.

 

Tématem semináře je kvalita bdělosti. Čím bdělejší se stáváme, tím pomalejší a klidnější je naše neustále tlachající mysl. Jak to ale udělat, když v činech, myšlení a pocitech si často odporujeme, cítíme se roztříštěni a vnímáme to jako zmatek a utrpení v sobě?

Stačí začít pozorovat. Pouhým uvědomováním si těla se tělo uvolní. Pozorováním myšlenek přestanou být myšlenky tak chaotické a naše emoce se potupně spojí s tělem a myslí v jeden celek. Dostáváme se do svého středu, plného vědomí. Kvalitu vyššího vědomí představuje v metodě Diamnd Logos tmavě modrá esence bytí.

S kvalitou vyššího vědomí odpadá kontrola, připoutanost k bolesti a utrpení, ztrácíme nutkání stále něco řešit a na vše reagovat. Rozplynou se touhy po moci, manipulaci, po naplňování falešných představ ega. Bdělost nás spojuje se středem a naše vnitřní energie může přirozeně proudit.

Co mi přinese účast na kurzu?

 

Bdělost, probuzení z hlubokého spánku. Procitnutí na mnoha rovinách. Uvědomění si, co mi brání růst.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

 

Následování svého nevědomého myšlení, vnitřních obran a připoutaností. Naše nevědomí má nad námi velkou moc, potřebujeme uvidět svá omezující přesvědčení.

Jak s tím na semináři pracujeme?

 

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, rituální techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Jaké jsou reakce, pocity a slova účastníků na konci našich online seminářů »