29. 11. 2024 – 1. 12. 2024 •

Meditační víkend

Rozpomenutí se na svoji podstatu.

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu s kosmickým vědomím i v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme přibližně 2 týdny po semináři. Včas vám dáme vědět termín. Součástí programu je i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku. 

Díky meditaci se světlem se rozpomeneme na svoji podstatu. Do svého otevřeného srdce přijmeme léčivý paprsek toho, co nás přesahuje. To nám umožní navýšit svou vnitřní energii. Spojení s vyšším vědomím nás podpoří v procesu růstu jedinečné lidské bytosti, kterou každý z nás je.

Pátek 10 – 22 hod. (s přestávkami na snídani, oběd, večeři)

Sobota 8 – 22 hod. (s přestávkami na snídani, oběd, večeři)

Neděle 8 – 16 hod. (s přestávkami na snídani, oběd, večeři)

 

Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Prozření ohledně mého jednání, uvědomění si svých kvalit a silných stránek. Hluboké porozumění svých emocí a doporučení, jak s nimi zacházet.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Nevědomé myšlení a chování, kde mě ovládá můj strach a emoce. Vnitřní obrany řídící můj život. Oddělenost od skutečných hodnot.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Termín: 29. 11. 2024 10:00 – 1. 12. 2024 16:00

Místo: Kdeco, Města Mayen 1536, Uherské Hradiště »

Lektoři: Prasadam a Martina

Cena: 4.600,- Kč

  Objednat seminář

  Odesláním objednávky souhlasíte se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

  Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla……je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.
  Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

  Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

  Máte dotazy? Chcete nám dát zpětnou vazbu? Napište nám.

  KONTAKT

  Martina Janků

  Na Pláni 1616

  547 01 Náchod

  IČO 66289866, DIČ 6854281027

  martina.janku@kvalitazivota.cz

  Copyright © 2022| Autor webu Magda Malá www.synergy-marketing.cz | All Rights Reserved | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky